top of page

C/Ausiàs Marc

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Sertec - Muraltec

Tipus d'edifici: Edifici catalogat

Època:  Finals S.XIX

 

L'edifici es troba al carrer Ausias Marc de Barcelona, ​​al districte de l'Eixample. Forma part del Sector de conservació del catàleg de Patrimoni de la Ciutat. L'entorn és d'una immensa bellesa causa de l'harmonia dels edificis construïts en aquesta època, a finals del s.XIX. De tipus encara pre-modernista, destaca l'abundància d'elements de pedra natural: emmarcats, lloses i paraments de planta baixa i la bellesa de les seves baranes de fosa i mènsules amb detalls florals. Els estucs de les plantes pis són llisos amb filetejat marcant la junta horitzontal, en planta principal és llaurat marcant junt seguit.

 

En la restauració de la façana s'han recuperat els estucs mitjançant rentat amb aigua i detergents neutres i se'ls ha donat una entonació cromàtica per donar homogeneïtat al conjunt. Les lloses de balcó s'han sanejat i s'ha consolidat la pedra per aturar la seva disgregació. S'ha reconstruït puntualment el volum de les lloses de balcó que havia patit alguns despreniments i erosió.

bottom of page