top of page

C/Aribau

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Muraltec

Tipus d'edifici: Edifici dins d'un conjunt catalogat

Època: Primer any del S.XX

 

A l'Eixample Esquerra de Barcelona, ​​al carrer Aribau, aquest edifici forma part del Sector de conservació del catàleg de Patrimoni de la Ciutat. Construït a finals del s.XIX, destaca l'ús de l'estuc de calç llaurat amb especejament marcat i la pedra natural de les seves balcons i planta baixa. Les formes sinuoses de les lleixes dels balcons i de les baranes es completen amb alguns motius decoratius florals a les llindes i en les baranes. Contribueixen a donar esplendor a la façana l'ornament de pedra sobre la porta d'entrada i les sanefes de planta baixa.

 

En la restauració de la façana s'han recuperat els estucs mitjançant rentat amb aigua i detergents neutres i se'ls ha donat una entonació cromàtica per donar homogeneïtat al conjunt. Igualment, en els estucs, un mestre estucador ha refet la part alta, que es trobava molt deteriorada. Les lloses de balcó s'han sanejat i s'ha consolidat la pedra per aturar la seva disgregació. Tota la pedra natural s'ha rentat mitjançant apòsits i aigua amb sabons neutres a baixa pressió fins deixar-la com llueix actualment. 

bottom of page