top of page

C/Avinguda de Sarrià

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Contracta - Groc

Tipus d'edifici: Edifici residencial

Època:  Contemporani

 

La façana de l'edifici és característic de l'arquitectura residencial dels anys 50 a Barcelona, ​​l'ús repetit de les tribunes com a element principal de la façana i l'ocupació de prefabricats de pedra artificial com a revestiment confereixen a aquesta època de la construcció la seva imatge fàcilment recognoscible . La avinguda de Sarrià és una via principal de Barcelona per al trànsit rodat i la façana es trobava molt alterada per la contaminació.

 

En l'àmbit d'una obra de rehabilitació integral de l'edifici, en què es va intervenir en les dues façanes exteriors, a la coberta, en l'estructura i en la caixa d'escala, es va desenvolupar la restauració de la façana principal, com a principal element identificatiu de l'edifici. Els treballs principals han estat la neteja del revestiment exterior mitjançant apòsits i sorrejat d'aigua a baixa pressió amb detergents neutres, la consolidació de la cornisa i la recuperació dels motius decoratius com la pedra de l'emmarcat de la porta d'entrada i les gelosies de les balustrades de coronació.

 

bottom of page