top of page
arq-045-001-008-001.jpg

C/Numància

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Rem

Tipus d'edifici: Edifici entre mitgeres

Època:  Contemporani

 

L'edifici és un exemple de l'arquitectura residencial dels anys 60. S'observen en ell alguns dels elements característics d'aquesta època com són l'ús de tessel·les ceràmiques com a element principal en el revestiment de la façana, l'obra vista, els emmarcats de els buits de pedra artificial i l'ús de pedra natural polida com a revestiment de planta baixa.

 

La façana s'ha intervingut completament, restaurant els acabats exteriors i reparant alguns danys que patien les lloses de balcó. La intervenció ha estat respectuosa amb les característiques formals inicials de la façana, sense alterar cap dels seus elements.

bottom of page