arq-045-001-008-001.jpg

C/Numància

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Rem

Tipus d'edifici: Edifici entre mitgeres

Època:  Contemporani

 

L'edifici és un exemple de l'arquitectura residencial dels anys 60. S'observen en ell alguns dels elements característics d'aquesta època com són l'ús de tessel·les ceràmiques com a element principal en el revestiment de la façana, l'obra vista, els emmarcats de els buits de pedra artificial i l'ús de pedra natural polida com a revestiment de planta baixa.

 

La façana s'ha intervingut completament, restaurant els acabats exteriors i reparant alguns danys que patien les lloses de balcó. La intervenció ha estat respectuosa amb les característiques formals inicials de la façana, sense alterar cap dels seus elements.