top of page

C/Diputació

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Sertec

Tipus d'edifici: Edifici entre mitgeres

Època:  Principis S.XIX

L'edifici es troba al carrer Diputació de Barcelona, ​​al districte de l'Eixample. Forma part del Sector de conservació del catàleg de Patrimoni de la Ciutat. El seu tipus és característic de la construcció tradicional de l'època en els anys 30. Les formes rectes dels balcons contrasten amb els elements florals de les llindes.

 

L'obra es desenvolupa en l'àmbit d'un projecte més gran de rehabilitació que incloïa altres parts de l'edifici. La façana principal de l'edifici patia greus danys estructurals per això va haver de desenvolupar-se un projecte de reparació amb reconstrucció de les lloses de balcó.

 

En el projecte es va recuperar la balustrada del balcó de planta principal mitjançant l'obtenció de motlles dels balustres, sòcol i passamans de la balustrada de planta coberta.

bottom of page