top of page

Semimanzana C/Llull

Rehabilitació façanes

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Urbana

Tipus d'edifici: Volum singular

Època:  Contemporani

 

L'obra es va desenvolupar de manera unitària en el conjunt edificat delimitat pels carrers Llull, Bac de Roda, Fluvià i passatge Maria Llimona. El grup d'edificis, juntament amb l'altra semimanzana que dóna al carrer Ramon Turró, és obra del prestigiós arquitecte català Carlos Ferrater.

 

Es tracta d'un conjunt magnífic d'habitatges i locals comercials, on les façanes tenen com a principal característica l'ús de panells prefabricats de formigó de grans dimensions. Es va actuar unitàriament en totes les façanes del conjunt. L'objectiu de la intervenció ha estat detenir l'avanç del mal que afecta els panells prefabricats de formigó. L'aparició de fissures en els panells va ser diagnosticada en diversos informes com danys per corrosió de l'armat intern.

 

En l'obra es van emprar diversos productes específics de la casa Basf per aturar l'avanç del dany i renovar l'aspecte exterior de les façanes afectades, per això es va emprar un inhibidor de la corrosió d'aplicació superficial, amb capacitat de penetració fins a les armadures i un revestiment continu anti-carbonatació.

bottom of page