top of page
arq-045-001-005-001.jpg

C/Exposició​

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Sertec - Muraltec

Tipus d'edifici: edifici entre mitgeres

Època:  Contemporani

 

La façana principal de l'edifici s'organitza en alçada en dos trams principals mitjançant l'ús d'una tribuna en planta principal, característica d'altres construccions de la mateixa època. El tram superior està revestit amb dos tipus d'estuc diferents, un en els extrems de la façana imitant obra de fàbrica de maó i l'altre al tram central, raspat i filiteado. Complementen la façana alguns elements decoratius com són els balustres i els emmarcats de pedra artificial.

 

En la restauració de la façana es van reparar els danys observats en les lloses de balcó i es va refer completament l'estuc que imita l'obra vista. Es decaparon la resta d'elements de pedra artificial per acabar aplicant una veladura mineral poc cobrent que aporti lluminositat al conjunt i permeti observar la textura dels materials originals.

 

El resultat és la recuperació d'una façana molt deteriorada mantenint intacta la seva composició original.

bottom of page