top of page

C/Calabria

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Mayser

Tipus d'edifici: edifici en conjunt catalogat

Època:  Principis del segle XX

 

Aquest edifici del carrer Calàbria de Barcelona va ser projectat per l'arquitecte Pere Benavent, il·lustre tractadista de l'arquitectura tradicional catalana a principis del Segle XX. L'edifici forma part del Conjunt especial de l'Eixample en el catàleg de Patrimoni de la ciutat. L'arquitecte va dotar de certa monumentalitat a la façana mitjançant l'ús abundant de balustrades i d'una composició clàssica tant en alçada com en planta.

 

En la restauració de la façana es van realitzar treballs de decapatge de les pintures afegides no originals per recuperar l'estuc original, al qual es va aplicar finalment una veladura mineral poc cobrent per recuperar la seva lluminositat. Hi va haver un extens treball d'obtenció de motllures per a la recuperació dels elements decoratius originals. Els balustres es trobaven danyats i va caldre reproduir-los. Per a la recuperació volumètrica de les lloses també es van realitzar motlles que permetessin reproduir el cant original de les lleixes.

 

El resultat és la recuperació d'una façana molt deteriorada mantenint intacta la seva composició original.

bottom of page