top of page

C/Junta de Comerç

Rehabilitació façana posterior

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Restauracas

Tipus d'edifici: edifici en conjunt catalogat

Època:  Principis del segle XX

 

Rehabilitació de façana en un edifici situat a Ciutat Vella amb protecció individual. Es troba dins del conjunt protegit del carrer Junta de Comerç que destaca per la seva harmonia, sent un dels carrers més belles de Ciutat Vella. Segueix els patrons constructius de l'edifici entre mitgeres construït a Barcelona en aquella època.

 

Intervenció sobre la façana frontal i posterior de murs d'obra de fàbrica de maó revestit amb estucs de calç. Es van sanejar estucs, lloses de balcó i fusteries, mitjançant tècniques de neteja respectuoses amb els materials, es van reconstruir les parts danyades i es van retornar els colors originals a la façana mitjançant pintures minerals i esmalts.

bottom of page