top of page

C/Passeig Sant Joan

Rehabilitació façana principal

Client: Comunitat de Propietaris

Empresa constructora: Restauracas

Tipus d'edifici: edifici catalogat

Època:  Principis del segle XX

 

L'edifici que forma part del sector de conservació del catàleg de Patrimoni de la Ciutat. El seu tipus és característic de la construcció tradicional de l'època destacant la tribuna central, que articula els dos plans de façana i els seus balustrades de planta principal, realitzades en pedra natural amb motius figuratius de gran bellesa.

 

En la restauració de la façana s'han emprat tècniques tradicionals adaptades als diferents tipus de materials emprats. En els estucs s'han emprat apòsits i sabons neutres per finalment aplicar una veladura mineral poc cobrent per aportar lluminositat. Les escultures de pedra natural s'han recuperat emprant consolidants i morters de reparació tenyits en massa. La pedra natural de planta baixa s'ha netejat mitjançant rentat amb aigua i detergent neutre, a baixa pressió. S'han restaurat les baranes metàl·liques de forja i les fusteries de fusta, aplicant dos colors, un per a les balconeres i un altre per a les persianes de llibret.

bottom of page